Viška riva dobit će novi izgled


U gradu Visu počeli su dugoočekivani i prijeko potrebni radovi na sanaciji obalne konstrukcije u luci. U obilasku radova na rivi zatekli smo viškog gradonačelnika Ivu Radicu, koji nije krio zadovoljstvo početkom radova:

- U višku rivu nije se ulagalo posljednjih pedeset godina, i nadam se da ćemo ovim radovima stvoriti preduvjete za kvalitetan prihvat i većih turističkih plovila. Zahvalni smo Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije koja u projekt ulaže oko pet milijuna kuna i mislim da je ovo veliki dobitak za grad Vis. Znamo da je ove godine Uskrs ranije (27. ožujka, op.a.), ali poduzet ćemo sve kako započeti radovi ne bi utjecali na dolazak nautičara u Vis, planiramo ih prihvatiti u luci na Kutu koja će biti spremna. Stoga molim sve sugrađane za strpljenje, jer će tijekom radova biti otežano prometovanje na rivi.

Nakon rive na Kutu, došlo je i vrijeme za uređenje rive u predjelu Luka, a nadam se da će krajem ove ili najkasnije početkom 2017. godine početi radovi na izgradnji lučice u uvali Rukavac, na jugoistočnoj strani otoka Visa - veli nam Radica.

Tijekom geomehaničkih istražnih radova i sondiranja u moru i u kopnu koji su prethodili, utvrđena su oštećenja i brojna ulegnuća u obalnoj konstrukciji viške rive. Nakon provedenog natječaja, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije je kao najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova izabrala zagrebačku tvrtku "Projektiranje, Građenje, Promet" d.o.o. (P.G.P.), specijaliziranu upravo za izvođenje takvih poslova, što nam je potvrdio dipl. ing. Dubravko Kološ iz P.G.P.-a, i dodao:

- Predviđen je zahvat u duljini od 266 metara kojim će se, uz to što će doći do ojačanja i proširenja rive izgradnjom podmorskog i nadmorskog zida, doći i do zamjene svih elemenata i prateće infrastrukture (ormarići za nautičare, javna rasvjeta), tako da će riva dobiti novi izgled u punoj duljini.

Na radovima su angažirana četiri velika stroja i dvadeset radnika koji će raditi svakodnevno do kraja travnja, kada je planiran završetak radova - rekao nam je Kološ.

B. MITRAKOVIĆ

Objavi komentar

[blogger]

Otok Vis

Obrazac za kontakt

Naziv

e-pošta *

Poruka *

Pokreće Blogger.